↓Zapobiega brakom                                         Zróżnicowane i łatwe w użyciu widoki zgromadzonych danych  

                 ↓Obszerna analiza statystyczna                   Funkcja alarmu ostrzega operatora o nieprawidłowościach                    Case study


Wykorzystując dane produkcyjne, zbuduj SPC (statystyczna kontrola procesu) aby produkować wyłącznie produkty dobrej jakości.
MeasurLink to system gromadzenia danych z różnych typów urządzeń pomiarowych, który generuje wyniki statystyczne procesu (karty kontrolne, histogramy, zdolności procesowe itp.) w czasie rzeczywistym.
Wynik jest SPC.


Zapobiegaj brakom;
produkuj tylko produkty dobrej jakości 

Zbieraj dane w czasie rzeczywistym ze wszystkich podłączonych do sieci urządzeń pomiarowych, a następnie prognozuj występowanie defektów za pomocą statystycznej kontroli procesu.

 

Icon1_123x100.png

 

Wykorzystaj cenne wyniki pomiarowe swojej firmy w celu poprawy jakości.


Jutrzejsza jakość produktu może być znana dzisiaj

 

 

                              ● Kierownik działu produkcji                                                                  ● Dział jakości                         

      ● Kierownicy fabryki                                         ● Kierownictwo (dyrektorzy, prezesi) 

Zróżnicowane i łatwe w użyciu widoki zgromadzonych danychDostępne są różne widoki zgromadzonych danych, w tym wyniki analizy statystycznej, listy danych, wyświetlanie zdjęć instrukcji pracy itp.
Widoki ekranu można łatwo przełączać w celu dopasowania do potrzeb operatora.

                                                                                                                                                                                                                                                   ↑Do góry

Arkusz danych

 

Poszczególne wartości pomiarowe mogą być wyświetlane w formacie tabelarycznym, aby zaprezentować liczne pomiary w łatwy do zrozumienia sposób.

Arkusz danych

Widok 2D


Dzięki zdjęciom i rysunkom w tle, pomiary mogą być wyświetlane za pomocą linii łączących, a dokumenty te mogą być używane zamiast standardowych instrukcji pracy. Również wyniki oceny tolerancji mogą być wyróżnione za pomocą kolorowej ramki.

Widok 2D

Widok ekranu


Dzięki manadżerowi kontoli dokumentu możliwe jest elastyczne dostosowanie widoku ekranu do potrzeb.

Widok ekranu

Wspieranie rozbudowanych funkcji analizy statystycznej (karta kontroli Xbar-R, wykres serii pomiarowych, itp.) 

Korzystając z różnorodnych funkcji wyświetlania i analizy statystycznej, można uzyskać wyniki odpowiadające konkretnej sytuacji i potrzebom.

[Wykresy] [Statystyka]
 
Icon5_123x100.png
 
Icon6_123x100.png
Wykresy ciągłe: Xbar-R, Xbar-s, X-Rs, wykresy EWMA, histogramy, serie pomiarowe, karty przedkontrolne, wykresy kreskowe, wykresy skrzynkowe, wykresy miernikowe, wskażniki paskowe, wielowymiarowe karty kontrolne, itp.
Wartości pomiarowe: karty kontrolne p, np, c i u; diagramy Pareto; wykresy kołowe.
Wartość maksymalna, wartość minimalna, odchylenie standardowe, średnia ±3σ / 4σ / 6σ, indeksy zdolności procesowych (Cp, Cpk, Pp, Ppk), wskaźnik defektów, itp.

 

Funkcja alarmu ostrzega operatora o nieprawidłowościach 

Gdy tylko pojawią się nieprawidłowości (poza tolerancją, poza limitem kontrolnym), do operatora wysyłane jest ostrzeżenie. Metodę ostrzegania można ustawić jako wyskakujące okienko, powiadomienie e-mailem, wpis w pliku dziennika itp.

                                                                                                                                                                                                                                                        ↑Do góry