Nazwa i filozofia

Nazwa Mitutoyo

Japońską nazwę firmy Mitutoyo można w przybliżeniu przetłumaczyć jako „obfitość trzech składników", które reprezentują roztropność, dobroduszność i siłę, czyli postawy bardzo cenione przez założyciela firmy, pana Yehan Numata.

Te podstawowe koncepcje myśli Yehana Numaty zostały uzupełnione przez elementy filozofii zachodniej, z którą zapoznał się studiując zarządzanie w USA.

Według Yehana Numaty, syna cenionego kapłana japońskiej świątyni, istoty ludzkie powinny posiadać trzy cechy: wrażliwość, dobry charakter i siłę. Wrażliwość interpretował on jako zdolność do dokładnej obserwacji, dobry charakter jako zdolność do współczucia i życzliwości wobec bliskich, a siłę jako cechę konieczną, aby skutecznie wypełniać odpowiednio określone wymagania.

Te trzy niezbędne cechy ludzkie legły u podstaw jego filozofii biznesu, wyrażone przez gotowość do innowacji, uczciwość oraz ukierunkowanie na przyszłość – aspekty kluczowe dla czynienia dobra przez człowieka i osiągania sukcesu w biznesie.

Liczba trzy, po japońsku „Mitu" lub „Mitsu", ma duże znaczenie w japońskiej kulturze i religii, co przejawia się między innymi w wyliczaniu koncepcji religijnych.

Wyjaśnia to również, dlaczego w nazwach firm często spotykamy sylaby „Mitu" - tak, jak w naszej nazwie.

Filozofia Mitutoyo

Filozofia Mitutoyo to zasadniczo te same, zawsze aktualne „podstawowe wartości", do których respektowania zobowiązana jest nasza organizacja i wszyscy pracownicy. Idea ta łączy wszystkie oddziały Mitutoyo i ich pracowników na całym świecie we wspólnym pojmowaniu pracy i zaangażowaniu w nią.

Myśli źródłowe

Wspieramy dobrobyt poprzez umacnianie i pogłębianie światopoglądu buddyjskiego.
Obserwujemy, jak Mitutoyo dąży do doskonałości w swoim sektorze i w globalnym prowadzeniu interesów.

Nasze zasady zarządzania

Pragniemy przyczyniać się do dobrobytu społeczeństw oferując technologie pomiaru precyzyjnego.

Prowadzimy naszą działalność w oparciu o następujące wartości, aby:

Projektować rozwiązania i urządzenia wspomagające rozwój naszych klientów.
Przyczyniać się w sposób globalny do postępu w wydajności pomiarów przemysłowych.
Wraz z partnerami handlowymi pielęgnować zdrowe relacje i wspólny sukces.
Wspierać i propagować pokój na świecie, ludzkie szczęście oraz harmonię z otoczeniem.
Stosować praktyki biznesowe odzwierciedlające uczciwość Mitutoyo jako firmy i jako wiodącej marki.
Dbać o żywą kulturę korporacyjną, inspirującą personel do wykonywania pracy z pasją oraz do... bycia najlepszymi.

Motto naszej korporacji

„Dobre otoczenie, dobrzy ludzie, dobra technika"

Nasze zasady przewodnie

„Szczerość, rozwaga, niezłomność"

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki grupy Mitutoyo ustanawia kryteria oceny i zasady postępowania, do których przestrzegania zobowiązani są bez wyjątku i w każdym aspekcie wszyscy pracownicy grupy Mitutoyo, w tym kadra kierownicza. W przypadku, gdy przy podjęciu decyzji występuje konflikt między zyskiem a etyką, w grupie Mitutoyo bez wyjątku podejmiemy decyzję zgodną z etyką przestrzegając w postępowaniu Kodeksu Etyki.

Kodeks Etyki

Bądź w kontakcie!

Aby uzyskać wsparcie, złożyć zamówienie lub zadać pytanie, zadzwoń:

Tel.: 071/354-83-50 
Fax: 071/354-83-55 

e-mail: mitutoyo@mitutoyo.pl 
poniedziałek - piątek, g. 8:00 - 16:00

ZAPRASZAMY!

Dystrybutorzy

Zapraszamy do kontaktu z naszymi autoryzowanymi dystrybutorami na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Zobacz dane kontaktowe