Informacje o spółce

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
54-610 Wrocław

Tel.: + 48 71/ 354 83 50

Fax: + 48 71/ 354 83 55

Email: news@mitutoyo.pl

KRS 0000078590, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP: 8942704998
REGON: 932718954
Kapitał zakładowy: 1 500 000,00 zł

Zarząd: 
Sasaki Shigeyuki - Prezes Zarządu
Jakub Ruszkowski - Wiceprezes Zarządu