Uwagi - email

Każda wiadomość e-mail i każdy dołączony plik są poufne i przeznaczone wyłącznie dla osób lub podmiotów, do których są adresowane. Wiadomość może zawierać informacje prawne, specjalistyczne lub inne informacje podlegające ograniczeniom w myśl przepisów w zakresie kontroli eksportu, w tym brytyjskich ustaw UK Export of Goods Act 2008 (SI 2008/3231) i Export Control Act 2002 oraz na mocy rozporządzenia UE 428/2009, wobec czego Mitutoyo Polska Sp. z o.o. . nie jest zobowiązana do zawierania transakcji zakupu, dostawy towaru, świadczenia usług lub do przekazywania informacji w zakresie towarów, technologii lub oprogramowania, jeżeli będą one sprzeczne z ww. przepisami.

Jeśli ten email wysłano do Ciebie przez pomyłkę, prosimy: usuń go od razu. Nie należy go kopiować, wykorzystywać do innych celów ani ujawniać innym. Opinie wyrażone w wiadomościach niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy. Przed otwarciem wiadomości lub zapisaniem jakichkolwiek załączników należy zastosować odpowiednią ochronę antywirusową – nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie.