Do you have a product enquiry?

Ręczne przyrządy pomiarowe i zarządzanie danymi

Drobne narzędzia pomiarowe stanowią podstawę miernictwa przemysłowego. Mitutoyo oferuje szeroki asortyment narzędzi odpowiadający wszelkim wymaganiom, zarówno gdy potrzebujesz zwykłej suwmiarki, jak i gdy tolerancje są tak zawężone, że niezbędny jest najbardziej precyzyjny mikrometr ręczny o najwyższej rozdzielczości dostępny na rynku.

USB Input Tool Direct